+385 (0)95 52 52 661 +385 (0)95 52 52 661 info@zastita.hr

Zaštita podataka

Mi Vam omogućujemo slanje direktnih upita prema imenovanim službenicima za zaštitu podataka kod voditelja obrade.


Omogućeno Vam je slanje zahtjeva ispitanika na ispravak, zahtjeva ispitanika na pristup, zahtjeva ispitanika o povlačenju privole, zahtjeva ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav), zahtjeva ispitanika na ograničenje obrade, zahtjeva ispitanika za pravo na prigovor i također možete slati druge upite u vezi zaštite osobnih podataka kod voditelja obrade. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/18) od 25. svibnja 2018.